Ved gudstjenester i Græsted kirke er børn ligesom voksne meget velkomne til gudstjenester i Græsted kirke.

I våbenhuset findes rygsække med aktiviteter for de mindre børn. Spørg evt. kirketjeneren efter en rygsæk.

For mødre, som ammer deres børn, er der mulighed for under prædikenen at gå ud i præsteværelset, som man kommer til gennem døren til venstre for alteret. Her er højttalere, så man kan følge med i gudstjenestens forløb. Under nadveren bruges præsteværelset af kirketjeneren.

Børnekirke

Der er børnekirke I forbindelse med de fleste gudstjenester søndag kl. 10:30. Alle børn er velkomne til Børnekirke i vores sognegård, Præstegårdsladen (Græsted Hovedgade 6a). Børnene er med i kirken fra gudstjenestens begyndelse og følges med et par voksne under salmen før prædikenen. Også børn som er gæster ved dåben er velkomne i børnekirken. Vi synger, leger og hører bibelhistorie. Børnekirken afholdes på skift af en forældregruppe.

Som regel kommer børnene tilbage, så de kan nå at deltage i nadveren. Men andre gange går legen så godt, at børnene bliver i børnekirken indtil forældrene kan afhente dem ved kirkekaffen efter gudstjenesten.

Juniortræf

Et par søndage om måneden afholdes Juniortræf i forbindelse med højmessen. Juniortræf er for de lidt større børn fra 9 år og opefter. Juniortræf ledes af en gruppe unge. Gruppen mødes på kirkekontoret nær ved kirken. Gruppen er med ved gudstjenestens begyndelse og forlader kirken samtidig med børnekirken.