Udgivet af Søren Skovgaard Sørensen, tor d. 9. apr 2015, kl. 07:52

Gør noget godt for dit parforhold !

PREP-kurset er et kursus, som ret­ter sig mod par i alle aldre og livsfa­ser. Kursets mål er at give redska­ber til god kommunikation og nye perspektiver på samlivet.

I weekenden den 5-7. juni 2015 invi­terer Græsted Kirke til et PREP-kursus. Som sognekirke, der ofte er i kontakt med par i forbindelse med for­skellige livsovergange, oplever vi, at vi også har et ansvar for at bidrage til, at par kan trives og vokse i deres forhold. Vi ønsker ikke blot at være ramme for vielsen, men også at medvirke til, at parforholdet bliver godt. Græsted kirke betaler derfor mere end halvdelen af kursus-udgiften for deltagerne på dette PREP-kursus. Der vil være en egen­betaling på 2000 kr. pr. par.

PREP er skabt som et forebyggende program. Det betyder, at det er rettet til par, som er motiverede for at arbejde med deres relation. Ny­etablerede par kan få gode kommunikati­onsvaner fra starten af deres forhold. Par, der har levet sammen i længere tid, kan få hjælp til at bryde dårlige vaner samt få inspiration til at videreudvikle det, som er godt i deres forhold. Kurset her retter sig ikke mod par, der er gået fra hinanden.

PREP er et undervisningstilbud og må ikke forveksles med parterapi. Målet er at give viden, redskaber og motivati­on til at styrke forholdet og derigennem skabe lyst til og tro på at arbejde med relationen. Kursusformen er dynamisk, hvor der veksles mellem undervisning og øvelser. I undervisningen indgår både videoklip, situationsspil, samtale med egen partner og træning af færdigheder. De berørte temaer bliver: Forventninger og roller, kommunikation, faresignaler, problemløsning, tilgivelse, seksualitet og sensualitet, værdier, venskab-hygge-humor, engagement og forpligtelse

Ingen par skal fortælle andre kur­susdeltagere om deres parforhold. Un­dervisningen er fælles og suppleres af opgaver, som du og din partner kan ar­bejde med. Der tilbydes vejledning, når opgaverne gennemgås og de nye kom­petencer skal læres.

Et parkursus består af et ca. 15 timers program fordelt over en week-end. Man skal påberegne at være på PREP kurset fredag fra kl. 19-22, lørdag fra kl. 9-17 og søndag fra kl. 9-15. De nøjagtige tidspunk­ter vil fremgå af det endelige program. Kursusmaterialer og maden er inkluderet i prisen.

Undervisere på kurset i Græsted bliver Jette og Søren Marcussen fra Odense. Søren er tidligere præst, og har en bachelor i både teologi og i pæda­gogisk psykologi. Han er fuldtidsansat som undervisningskonsulent på Center for Familieudvikling. Jette er lektor ved sygeplejerskeuddannelsen i Odense og cand. pæd. psyk. De har tre børn og har selv været gift i 25 år.

PREP-kurset er oprindelig udviklet i USA, og er baseret på forskning pri­mært ved Denver University. I Danmark er PREP udviklet med inspiration fra det norske og amerikanske PREP. Det er Center for Familieudvikling, som står for PREP-kursernes udbredelse i Danmark. PREP er værdibaseret, men uafhængig af religion og politik.

Tilmelding til kurset sker til sogne­præst Søren Skovgaard Sørensen, ssso@km.dk. Senest den 10.maj. Fordeling af pladser sker efter først-til-mølle princippet.

"Billedet er venligst udlånt af Center for Familieudvikling" – læs mere på  www.familieudvikling.dk. Se folder ved at åbne følgende link i et nyt vindue; http://www.familieudvikling.dk/fileadmin/filer/Foldere/a5_PREP_folder_2013_web.pdf

Kategorier Kirkeblad

Kommentarer

etiyagiso
fredag d. 6. november 2015, kl. 05:18
http://dapoxetinepriligy-buy.org/ - Dapoxetine Buy Online <a href="http://hyclatedoxycycline-buy.com/">Doxycycline Psychosis</a> http://lasix-onlinefurosemide.com/