Udgivet af Ole Backer Mogensen, tor d. 8. sep 2016, kl. 16:49

Der er menighedsrådsvalg i folkekirken hvert 4. år, og 2016 er valgår. De fleste

steder i landet afholdes valget som aftalevalg (eller fredsvalg), hvilket betyder, at man i
sognet opstiller en fællesliste ved et opstillingsmøde, og at der ikke
indkommer andre kandidatlister til valget. Indkommer der flere lister, skal
valget afholdes som et afstemningsvalg, og valgdatoen bliver da den 8. november
2016.


Velkommen til Orienteringsmøde om menighedsrådsvalget den 13. september om aftenen kl. 19.30 i Præstegårdsladen.

I forlængelse af dette møde, vil man forsøge at opstille en fællesliste for Græsted sogn.


Kandidatlister kan indleveres i perioden fra den 20. sept. kl. 19.00 til den 27. sept. kl. 19.00
til formanden for valgudvalget, Ole Præst, Nyvej 16.

Har nogen løst sognebånd til tidl. sognepræst Søren Skovgaard Sørensen og ønskes det
fortsat, at man beholder sognebåndsløsningen og valgretten til Græsted sogn,
bedes man henvende sig til sognepræst Ole Backer Mogensen.

Kategorier Ukategoriseret