Udgivet af Troels Toft, ons d. 30. maj 2018, kl. 09:16

Selvom vi, der havde arrangeret festen, havde sat gæsterne stævne i Fredbogårds have på Holtvej, blev vi nødt til kl. 15.10 at strække våben og bryde op fra det ellers historisk set velvalgte udgangspunkt for festen og flytte det til Græsted Frikirkes i øvrigt pragtfulde lokaler. Regnen væltede ned, og da det store kagebord samt musikinstrumenter og lydanlæg i to omgange var blevet flyttet i ly for regnen, turde vi ikke satse mere på vejret og bad folk om at gå ned til Mosteriet. Herfra fortsatte festen imidlertid. Omtrent 80 mennesker var mødt op for at høre tidligere boligminister og folkekirkepræst Flemming Kofod-Svendsen tale om forhistorien for de vækkelser, som fandt sted i Græsted. Flemming begyndte med at definere ordet vækkelse som noget, der fører til, at mennesker bliver præget af Guds ords forkyndelse på en sådan måde, at det ændrer den måde, de lever deres liv på og ser sig selv på.

Efter en interessant tour de force i Øresundsregionens historie og redegørelse for udenlandske forkynderes og præsters betydning for vækkelsen i Nordsjælland og Græsted fortsatte de tre præster Claus Aagaard fra frikirken samt Ole Backer Mogensen og Troels Toft fra Græsted kirke med at give eksempler på vækkelsestidens forkyndelse og det, der i litteraturen skildres omkring denne tids præster og forkynderes bestræbelser på at forkynde evangeliet for deres medborgere.

Herefter fik journalist Inger Hørup Sloth fra BLIK-Græsted bibliotek mikrofonen og begyndte at interviewe præster og formænd for byens kirker og missionsforeninger og spørge til, hvad denne fest så skal føre til. Det er jo godt at være taknemmelig for det, man har fået og hylde dem, der har været til velsignelse for byen, men hvad med fremtiden? Hvad er kirkens mission i Græsted i dag? Kan man være enig om på tværs af de kirkelige forsamlinger at arbejde sammen til bedste for byens borgere? Og dertil kunne man samstemmende give sit JA. Vi ønsker at række ud til den by, vi alle er en del af. At den ”Hellige Stad” som Græsted i folkemunde blev døbt, må være et godt sted at være, ikke mindst fordi den er hjemsted for mange mennesker, som er præget af den kærlighed, Gud har vist os ved at sende sin søn til os. Vi ønsker at se et tættere samarbejde kirkerne imellem og har aktuelle planer for en måde at gøre det på.

Efter interviewet fulgte endnu en fællessang og dernæst stod den på uddeling af æbletræer og keramiske symbolplatter. Grunden til at byens kirker havde lyst til at sætte gang i en fest var nemlig ikke kun den, at vi ønskede at fejre 150-året for de første store vækkelser i Græsted, men også at vi ønskede at markere den enhed og det fælles udtryk, byens kirkelige forsamlinger har. Selvom arrangørerne af festen (Luthersk mission, Indre mission, Netværkskirken, Græsted frikirke og Græsted kirke) nok er forskellige og forsamles i hvert deres hus og arrangerer hver deres aktiviteter, så er vi fælles om det udgangspunkt, der består i, at Gud møder os med sin kærlighed og frelse, for at vi kan gå med budskabet om ham til dem, der ikke kender ham. Dette fælles udgangspunkt ønsker vi at styrke, og det skulle markeres, ved at hvert hus fik udleveret et til lejligheden indkøbt æbletræ, som nu skal plantes ud, der hvor vi hver især holder til. Ligeledes for at markere enheden havde vi bedt keramiker Maj-Brit Würtz om at lave en platte, som kunne symbolisere det, vi er fælles om. Maj-Brit tog udgangspunkt i beretningen om Jesu bespisningsunder, hvor Jesus bespiser 5000 mennesker ved at velsigne en lille drengs madpakke bestående af to fisk og fem brød. I platten var der derfor aftryk af to fisk, som skulle minde om, at det er først der, hvor Gud velsigner arbejdet, at det virkelig bærer frugt.

Festen sluttede af med, at der blev tændt op i grillene på Mosteriet, så man kunne tilberede sin medbragte mad. Tak til alle, som har bidraget til, at denne fest kunne blive en realitet! 

Se flere billeder fra dagen under Seneste nyt - Galleri

Foto: Jan Stephan

https://l.facebook.com/l.php?u..

Kategorier Kirkeblad