Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Corona-pandemien

Corona-pandemien


# Kirkeblad
Udgivet af Troels Toft, fredag d. 8. januar 2021, kl. 22:00

OPDATERET 8. januar 2021

Samfundet er nu i højeste risikoniveau pga. den engelske virusmutant, og regeringen har udstedt nye restriktioner. Samtidig er det regeringens og sundhedsmyndighedernes vurdering, at folkekirken fortsat kan være åben og holde korte gudstjenester samt kirkelige handlinger, men under skærpede krav.

På baggrund af dette er det biskoppernes holdning, at folkekirken skal tilpasse sig situationens alvor og fungere på et niveau, der minimerer smitte-risikoen, mens vi fortsat sikrer at være nærværende som kirke og udfylde vores vigtige funktion i samfundet under krisen.

Derfor bør gudstjenester og kirkelige handlinger fremover kun vare max. 30 minutter, og vi anbefaler, at man undlader fællessang. Desuden kan kirken holdes åben for mennesker, der ønsker at besøge kirkerummet, bede en bøn eller lignende. Men der må max 5 personer samlet på samme tid.

Det vil sige, at den samlede status for folkekirkens virke er denne:

 • Gudstjenester og kirkelige handlinger herunder også begravelser og bisættelser bør højst vare 30 minutter. De skal gennemføres med overholdelse af de gældende retningslinjer om areal- og afstandskrav, udluftning, god hygiejne og mundbind.
 • Arealkravet bliver skærpet således, at der nu skal sikres 7,5 kvm pr. deltager.
 • Sundhedsmyndigheders afstandsanbefaling bliver ændret fra 1 til 2 meter.
 • Det anbefales at undlade fællessang ved kun at lade kirkens kor eller kirkesanger synge for menigheden. Alternativet kan også være instrumentalmusik, afspilning af musik/salmesang, eller at menigheden nynner med lukket mund. Det er fortsat muligt at synge ved udendørs handlinger efter de retningslinjer, der gælder her, fx til begravelser.
 • Det bør overvejes, om nadver skal gennemføres i gudstjenesten.
 • Muligheden for 500 siddende deltagere til et arrangement er fjernet, og dermed også muligheden for udendørs gudstjenester.
 • Alle medarbejdere, der ikke varetager kritiske funktioner, opfordres fortsat til at arbejde hjemmefra. Det skal dog sikres, at det fornødne personale til at gennemføre gudstjenester og kirkelige handlinger er til stede. Det enkelte menighedsråd kan konkret overveje, om medarbejdere, hvis opgaver foregår udendørs og ikke indebærer nævneværdig menneskelig kontakt, fortsat kan løse disse opgaver.
 • Der opfordres fortsat kraftigt til, at alle kirkelige aktiviteter bortset fra gudstjenester og kirkelige handlinger aflyses eller udskydes. Dette gælder koncerter, børneaktiviteter, foredragsarrangementer, studiekredse, fællesspisninger, kirkekaffe og ældreaktiviteter mv.
 • Hvis der gennemføres aktiviteter i sognegården eller andre af kirkens lokaler, gælder forsamlingsforbuddet på max. 5 personer.
 • Menighedsrådsmøder er undtaget forsamlingsforbuddet, men skal foregå under hensyntagen til areal- og afstandskrav.
 • Konfirmandforberedelse skal foregå virtuelt.

Dette gælder fra fredag den 8. januar, og indtil der sker ændringer. Særregler for den udendørs del af begravelser og bisættelser er uændret på max. 50 personer under hensyntagen til afstandskrav.


OPDATERET 24. oktober 2020

De nye opstramninger i forhold til corona-virus får ikke i første omgang indflydelse på gudstjenester i folkekirken. 

Vi må fortsat kun lukke et begrænset antal deltagere ind - og der må max være et antal personer i kirken og Laden, som svarer til 2 kvadratmeter pr. person. 

Når der synges skal der være 2 meter mellem smittegrupper - og kom alle uden at være i smittegruppe med andre, så skulle alle have 4 kvadratmeter pr. person. Men smittegrupper kan sidde samlet med normal afstand mellem personerne.  

Det betyder, at vi for kirkerummet har et max tal på 50 personer, og at vi for Laden har et max tal på 65 personer i salen (hvilket vel i princippet betyder hele huset) - men det vil indimellem være lavere, helt afhængig af, hvor store smittegrupperne er. Går vi udenfor kirkens bygninger, så gælder det almindelige forsamlingsforbud med et loft på 10 personer. 

Udendørs bisættelser er nu sat til max 50 personer, så her er der sket en reduktion. 

Der kommer et påbud om mundbind - og vi mangler at få klargjort, hvad det betyder for folkekirken. Jeg forestiller mig, at man vil skulle have mundbind på, bortset fra, når man sidder på sin plads. 

Vi skal passe godt på hinanden - og det betyder at vi skal huske at holde afstand, når vi mødes. Vil nogen af jer tage mundbind på, så gør det gerne. Vi skal fx heller ikke stå alt for mange i gangområdet i laden på en gang. Det betyder også, at vi beder jer bære over med os, hvis vi må sige, at der ikke er plads til flere i nogle af bygningerne.

Kærlig hilsen

Ole


OPDATERET 20. maj 2020

Vi har med spænding ventet på Kirkeministeriets udmelding om, hvordan og hvornår vi måtte åbne Græsted kirke for gudstjenester igen. 

For den næste periode må vi være 30 personer til gudstjeneste i Græsted kirke og 35 personer til gudstjenester i Laden. Der er afsat 4 m2 til hver person, og sammen skal vi finde veje for at forhindre smitte, samtidig med at vi er sammen! 

Hvad har vi savnet mest? For mange tror vi, det er fællesskabet og især fællesskabet omkring nadverbordet! Derfor vil gudstjenesterne på Kr. Himmelfart og søndagen efter være gudstjenester med nadver!

På en forsvarlig måde, naturligvis. 

For at så mange som muligt kan deltage, gør vi gudstjenesterne kortere (45-50 minutter), og holder til gengæld 2-3 gudstjenester hver søndag. Alle dåb tages ud af søndagens højmesser. 

Der vil ikke være nadver hver søndag. 

Hvordan kommer man til at sidde? Et par og familier må sidde samlet, men ellers skal der være 2 meters afstand til andre. 

Nadveren tager vi i borde på fem personer ad gangen. Engangsbægre og oblater findes ved den enkelte plads. 

Vi bruger sangblade. 

Der er nu mulighed for tilmelding via hjemmesiden - dobbeltklik på de enkelte gudstjenester til venstre i kalendermenuen, så finder I link til tilmelding - husk at skrive antal deltagere pr. husstand, så vi kan følge med i, hvor mange vi bliver. Hvis nogle skulle komme til at gå forgæves, så beder vi jer bære over med os. Vi viser ingen bort af ond vilje - kun af pladsmangel :-)


Med glædesfyldte tanker om gensyn

Ole 


OPDATERET 25. marts 2020

Kirkeministeriet forlænger forbuddet mod offentlige gudstjenester og arrangementer i kirker og sognegårde med yderligere 14 dage. Det betyder, at gudstjenester indtil og med mandag d.13. april er aflyst i Græsted kirke.

Vi informerer løbende her og på kirkens Facebook-side om de meldinger, vi får fra stiftet om, hvornår vi kan genoptage afholdelse af gudstjenester og kirkelige aktiviteter i sognet. I mellemtiden forsøger vi at fejre gudstjenesterne online, enten som live streams eller ved at lægge optagelser (billede/lyd) op på hjemmeside og Facebook.