Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Højmesse

Højmessen er vores hovedgudstjeneste. Den samler alle aldersgrupper. Det er herfra resten af livet omkring kirken tager sit udgangspunkt.

Der er gudstjeneste hver søndag i Græsted Kirke, men gudstjenesten er ikke ens hver søndag. For at give plads både til tradition og fornyelse har vi valgt at afholde 5 typer højmesser.

Den almindelige højmesseDen almindelige højmesse

Dette er vores almindelige gudstjeneste. Gudstjenesten følger en fast form, som er genkendelig fra kirker ud over hele jorden og indeholder elementer, som altid har været en del af en kristen gudstjeneste. Der er bøn, oplæsning af citater fra Bibelen, en prædiken, som tager udgangspunkt i en bibeltekst eller et relevant tema, og nadver. Under nadveren synges kortere, nyere lovsange fra et omdelt sanghæfte. Indimellem læses teksterne af personer fra menigheden.

Ved den almindelige højmesse afholdes Børnekirke. Børnene deltager fra gudstjenestens begyndelse, men før prædikenen synges en børnesang, hvorefter børnene forlader kirken for at holde deres egen børnekirke i præstegårdsladen.

Præsterne forsøger at prædike evangeliet på en relevant og nutidig måde, og undertiden bruges powerpoint, billeder mm. Under nadveren messes liturgien jævnligt for at understrege den højtid og fest, som nadvermåltidet kan være.

Gudstjenesten er ofte ganske velbesøgt, så kom i god tid, hvis du vil have en siddeplads på bænkerækkerne. Ved en del gudstjenester er der dåb.

Tidspunkt: Søndag formiddag kl. 10:30.


Den alternative gudstjenesteDen alternative gudstjeneste

Den alternative gudstjeneste afholdes en søndag i måneden kl. 11:00.
Her deltager en række frivillige medarbejdere; musikken ledes af både band, klaver og/eller orgel. Der bruges flere nyere rytmiske lovsange ud over 2 salmer fra salmebogen. Der er mulighed for personlig forbøn under nadveren, som altid foregår kontinuerligt. Der kan være indslag som solister, drama, oplæsning af digte mm.


Den traditionelle højmesseDen traditionelle højmesse

Når gudstjenesten annonceres som traditionel, følger den den fastlagte liturgi for folkekirkens gudstjenester. Her medvirker ikke frivillige medarbejdere, og alle salmer er fra Den danske Salmebog. Den traditionelle gudstjeneste afholdes mindst én gang om måneden. Når der samme dag afholdes en alternativ gudstjeneste, ligger den traditionelle gudstjeneste kl. 9:00. På søndage med Ladegudstjeneste ligger den traditionelle højmesse kl. 10.30.

I ferierne er de fleste gudstjenester traditionelle. 

 

 


Ladegudstjenesten
Ladegudstjenesten

5 gange om året holder vi Ladegudstjeneste. Her eksperimenteres med forløb, dialogprædikener og meget andet. Gudstjenesten planlægges og ledes af en række frivillige. Sang og musik ledes af et band. En skøn, herlig, højtidelig og fri gudstjeneste. Gudstjenesten er altid kl. 12.00 og indledes med let frokost i hallen. (September, november, januar, marts og maj)


Familiegudstjeneste

Familiegudstjeneste

Med jævne mellemrum afholder vi familiegudstjeneste, som er målrettet alle aldersgrupper og specielt børnene og familierne. Salmer og sange er skrevet specielt til børn. Her bruges alt fra historiefortælling til dukker, når dagens budskab skal videregives. På søndage med familiegudstjeneste er der ikke særskilt børnekirke. 

Kom og sæt jer på puder op forrest i kirken!


Fromesse

 

Kort morgengudstjeneste uden nadver, oftest kl. 9:00. Disse gudstjenester afholdes i præsternes ferie og friweek-ends. Her medvirker ofte en af vores gode nabopræster: Tina Buchwald (Blistrup), Else Korsholm (Esbønderup-Villingerød), Ole Buchardt eller Ulla Skorstengaard (Gilleleje) og Sarah Auken (Søborg). Efter fromessen inviteres jævnligt på rundstykker og morgenkaffe i præstegårdsladen.