I Græsted Kirke ønsker vi, at hjælpe konfirmanderne til at formulere deres undren og deres tanker ved at være nysgerrige og spørgende. På den måde kan vi i fællesskab skabe relevant viden om det at være ung ind i en kirkelig sammenhæng.

Vi håber på, at de unge vil inddrage egne erfaringer og refleksioner. Vi siger farvel til gold vidensformidling og tankpasserpædagogik. Udgangspunktet er, at konfirmanderne ønsker at lære noget om både traditionen og troen, men også om, hvordan det kan have noget med dem og deres liv at gøre. Vi ønsker, at vi i fællesskab kan sætte ord på, hvad den kristne kirke står for.

Målet er, at konfirmationsundervisningen skal adskille sig fra skoleundervisningen ved at være forankret i den gudstjenestelige kontekst, derfor lægger vi også op til aktiv brug af gudstjenesterne. Vi ønsker, at tage konfirmanderne seriøst sådan som de er, ved at bruge de læringsstile, som er de fremherskende i dag – og som konfirmanderne derfor forudsættes at føle sig hjemme i.

Ved tilmelding se Konfirmandindex.pdf ude i venstre blok på denne side. Husk dog, at dette indskrivningesskema ikke må returneres digitalt, men skal afleveres til os personligt eller sendes med almindelig post. (IT-sikkerhed vedr. cpr. numre)

For flere oplysninger om konfirmationen - se under Kontakt --> Fødsel, liv og død --> Konfirmation.

 

Konfirmationsdatoer 2019

Gribskolen
Oles konfirmander (A-spor): Græsted kirke, St. Bededag, den 17. maj 2019, kl. 9.30 og 11.30
Troels' konfirmander (B-spor): Græsted kirke, søndag den 19. maj 2019, kl. 10.00
Elses konfirmander: (Esbønderup/Villingerød kirker), St. Bededag, 17. maj 2019.

Alme skole
Græsted Kirke, lørdag den 11. maj 2018.

For fremtidige konfirmationsdatoer se: Kontakt -->  Fødsel, liv og død --> Konfirmation

 

Undervisningsdage 2018-2019

Alme skole:

Alme skole har undervisning i klasselokalet på skolen, første lektion, onsdag morgener fra kl. 8.10-9.35, begyndende den 26. september 2018.

Gribskolen, Græsted afdeling:

Alle konfirmanderne fra Gribskolen undervises hele hverdage fra kl. 8-14. Her følger de enkelte undervisningsdage for skoleåret 2018/19:

2018

Onsdag d. 19. september

Fredag d. 26. oktober 

Torsdag d. 15. november 

Tirsdag d. 4. december

2019 

Fredag d. 18. januar 

Tirsdag d. 19. februar 

Lørdag d. 30. marts 

Torsdag d. 11. april

 

Kirkekrydser

Se linket med vejledning i mulighederne for at optjene kirkekrydser.

Vejledning til Optjening af Kirkekrydser i Græsted.pdf