Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Bisættelser og begravelser

Begravelse og bisættelse

Ved en jordbegravelse sænkes kisten ned i et hul på gravstedet. Ved en bisættelse køres kisten til kremering, og nogle uger senere sættes urnen ned i gravstedet ved en urnenedsættelse.

Ved dødsfald kan man lade bedemanden tage den første henvendelse til kirken.

De pårørende er også velkomne til at kontakte præsten selv med hensyn til tid og sted for begravelseshandlingen/bisættelsen.

Forud for bisættelsen/begravelsen holdes et møde med præsten, hvor det praktiske forløb gennemgåes og aftales. Her bruges ofte tid på livsfortællingen, så præsten kan levere en god levnedsbeskrivelse ved begravelsen. Forud for samtalen kan familien overveje 3 salmer, evt. indslag undervejs. Vi vil bede jer medbringe et billede af afdøde til samtalen. 

Præsterne ved Græsted kirke har vagtuger, så sognepræst Ole Backer Mogensen har bisættelsesvagten i 2 uger, hvorefter sognepræst Troels Toft har bisættelsesvagten i 1 uge.