Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Nytårshilsen fra præsterne

Billede med teksten Jesus

Græsted, nytåret 2020/2021

 

Kære menighed i Græsted sogn og kirke!

Det er årets første dag. Et år, vi for altid vil huske, er nu løbet ud. Nytåret er dagene, hvor man evaluerer, ser tilbage. Og vender blikket fremad. Ved denne overgang, vil vi gerne ønske jer alle et velsignet nytår i Jesu navn!

2020 har været et udfordrende år for alle. For os som præster har årets fokus været på, hvordan vi på bedst mulig måde kunne være kirke for hele sognet og for den menighed, som er omkring kirken. Der er meget, vi er lykkedes i, og der er ting, hvor vi må konstatere, at her kunne vi have lykkedes bedre.

Året har lært os mange ting. Noget af det vigtigste har været, at evangeliet om Jesus Kristus altid finder en vej. At dørene lukkede til kirkebygningen i foråret betød blot, at vi måtte finde nye måder at være kirke på. Vi rykkede for en tid over på de digitale platforme og mange af jer fulgte trofast med. Vi håber, mange har siddet derhjemme og oplevet sig som en del af et digitalt fællesskab. Her var det helt afgørende, at menighedsrådet bakkede op, satte økonomiske midler til side for nye måder at formidle på og tog ansvar på sig for at opgradere lyd og billedsiden. Ikke mindst var det afgørende, at vi havde personer i byen, som stillede sig til rådighed med noget af alt det, som vi præster ikke ville kunne finde ud af selv. Teknisk set var vi ikke lykkedes nær så godt, hvis ikke familien Jønsby var trådt til med evner i formidling og TV produktion. Det blev tydeligt, at vi lever af de gaver og evner, Gud har givet til den enkelte. At kirken altid er et fællesskab af mennesker med forskellige nådegaver og evner. Mange af jer trådte til med jeres evner og gaver!

Året har på sin egen måde vist os, hvad der er kirkens centrum. Vi præster har igen og igen måtte vende fokus ind mod kernen – mod Guds kærlighed til os i Kristus Jesus. Når alt ydre på en måde skrælles bort, hvad er så tilbage: en kerne, et centrum, det vi er her for. De bibelske skrifter har givet os trøst og mod til at fortsætte. Vi er afhængige af Gud. Vi har set og erfaret, at Gud er gået med indtil nu, og en tillid til, at løftet: jeg er med jer alle dage – også gælder for den næste strækning af vejen. Det er vores håb, at noget er blevet formidlet videre til alle jer, og at troen er blevet styrket med udholdenhed og dybde i denne tid.

Alle begrænsninger åbnede for nye muligheder. Vi var tvunget til at holde tre gudstjenester hver søndag, for at kunne skabe plads for alle, som ønskede at komme i kirke. Det betød, at vi mere præcist kunne målrette vores gudstjenester mod forskellige grupper. Alle dåbsfamilier har fået deres egen dåbsgudstjeneste lørdag eller søndag, og hvor noget er tabt i forholdet til at fremstille børnene for menigheden, så er andet vundet ved det fokus, vi har kunne have på selve dåbens betydning. Søndag formiddag skabte plads for en gudstjeneste særligt målrettet sårbare grupper. Og en gudstjeneste specielt målrettet børnefamilier. Mange familier har fundet vej til fællesskabet i denne periode, hvor fællesskabet har været udfordret. En gruppe unge familier danner nu deres egen celle-gruppe – et fællesskab i fællesskabet. Børnene har fået mere plads. Månedlige Ladegudstjenester med et fantastisk lovsangsband.  Midt i al begrænsningen ser det ud som om, vi har fundet en vej og noget, som skal integreres i gudstjenestelivet, når vi en dag vender tilbage til mere normale tilstande. Vi er så taknemmelige for alle jer, som trofast har dannet fællesskab og har insisteret på at være med, når udfordringerne har været så mange.

For nogle er gudstjenestelivet blevet mere sporadisk – og det har næsten været uundgåeligt, når vi ved, at vi ikke skal udsætte hinanden for alt for meget kontakt. Der er nogle, som ikke har kunnet eller ville komme fysisk – og vi forstår det. Her arbejder vi løbende på, at optimere muligheden for at følge med via digitale platforme. Snart vil vi kunne streame gudstjenesten fra kirken med bedre lyd og billede. Og mange har vi været i kontakt med via telefon, sms mm.

Det har været svære odds, men på bundlinjen står en taknemmelighed over, at vi må være kirke lige her. Sammen med jer! I tillid til at Guds Ånd er nærværende! Lad os fortsat styrke hinanden til at komme godt igennem.

Jul og nytår kom med en ny nedlukning. Også for kirkerne. Igen har vi fundet en vej, som vi nu bedst har kunnet gøre det. Kirken står åben for andagtssøgende i to timer. På et annonceret tidspunkt vil dagens læsninger blive læst og der vil blive holdt en prædiken. Man kan komme og gå, som man vil. Men dørene er åbne! Kirken er her! Der forkyndes! Og selvom sangen for en tid må klares ved at vi lytter til andre, der synger, så er der en vej. Først mandag den 4. januar vil kirkeministeriet melde endeligt ud, hvordan restriktionerne bliver for januar mht til sang. Men stiftet har netop meddelt os, at rammerne ellers bliver, som de var annonceret den 21. december – kortere gudstjenester. Vi afventer med tålmodighed. Og tålmodighed er endnu en ting, vi har måttet lære – tålmodighed, en side af kærligheden, som øver os på at vente og bære over.

”Vær velkommen Herrens år”, synger vi. Og vi byder velkommen til det nye år, som et år fra Herren og til Herrens ære. Vi stoler på, at Kristus er den, vi møder, når vi træder ind af døren til et nyt år. En keltisk kirkefader, Skt. Patrick, hjælper os til at tage imod 2021 med denne bøn:

 Jeg står op i dag

ved Guds kraft til at lede mig:

Guds magt til at bære mig,

Guds visdom til at føre mig,

Guds øje til at se for mig,

Guds øre til at høre mig,

Guds ord til at tale til mig,

Guds hånd til at vogte over mig,

Guds vej til at ligge for mine fødder,

Guds skjold til at beskytte mig,

Guds hærskare til at værne mig

mod djævlenes snarer,

mod lasternes fristelser

mod naturens tilbøjeligheder

mod alle, som vil mig ondt,

fjern og nær,

alene og i mængden.

 

Kristus med mig, Kristus foran mig, Kristus bag mig,

Kristus i mig, Kristus under mig, Kristus over mig,

Kristus ved min højre, Kristus ved min venstre,

Kristus hvor jeg ligger, Kristus hvor jeg sidder, Kristus hvor jeg står,

Kristus i hjertet på enhver, der tænker på mig,

Kristus i munden på enhver, der taler om mig,

Kristus i hvert øje, der ser mig,

Kristus i hvert øre, der hører mig.

 

Glædeligt og velsignet nytår!

 

Troels og Ole